Devrimler Ve İdeolojiler

Dil Seç :
Hızlı Kategoriler
 
Devrimler Ve İdeolojilere dair interaktif soru cevap forumumuzda tarihi olaylar hakkında bilgi bul, paylaş ve öğren! Uzman görüşleriyle zenginleş, tarihle etkileşime geç.
Ortadoğu’daki pek çok ülke on yıllardır otoriter liderler tarafından yönetilmektedir. Mısır’da Mübarek, Suriye’de Beşar Esad, Libya’da Kaddafi ve Tunus’ta Bin Ali bu otoriter rejim sisteminden her zaman büyük çıkarlar elde etmiştir. Ancak gücün ve zenginliğin belirli kesimlerde yoğunlaşması ve servetin adaletsiz dağılımı bu ülkelerin devletlerini siyasi ve ekonomik yozlaşmaya sürükledi (Mushtaq & Afzal, 2017: s. 4-5). 2011 yılında Tunus’ta başlayan “Arap Baharı”, kısa sürede Ortadoğu’nun en büyük güçlerinden biri olan Mısır’a da yansıdı. Mısır’ın otoriter rejimlerinin tarih boyunca yarattığı baskı ve yolsuzluklar, halkın protestolara tepkisinde büyük rol oynamış ve toplumun farklı siyasi kesimlerinden insanlar rejime karşı bir araya...
Bugün içinde bulunduğumuz yüzyıl itibariyle düşünüldüğünde, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalar, kapitalist üretim tarzının bir sonucu olarak finansal ağların giderek daha karmaşık hale gelen yapısı ve bu yapının öncülük ettiği küresel değişimler, sermaye sahiplerinin dünya ekonomisinde payını giderek artıran bir sınıf halini alması ve buna bağlı olarak dünyanın birçok yerinde zengin-fakir arasındaki makasın açılarak yoksulluğun giderek yaygınlaştığı bir dönem tasvir edilmektedir. Bu problemlerin yalnızca 21. yüzyıla ait olmadığı bilinmekle birlikte, kapitalist üretim biçiminin temellerinin 16.yüzyıl itibari ile iktisadi faaliyetlerin hızlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı, günümüze değin yapısal krizler ve...
Giriş Genellikle Rus Devrimi’ni incelerken hep siyasi yanını inceleriz. Fakat konu Komünizm olunca meselenin teorik yanını incelememek, yaptığımız okumaları daima eksik ve sakat bırakacaktır. Teoriye girdiğimizde ise karşımıza paradoks gibi gözüken popüler bir mesele çıkıyor: Rus Devrimi. Denir ki; Marx, devrimin İngiltere gibi ileri-kapitalist ülkelerde başlayacağını söylemiştir. Ama devrim Rusya’da olmuştur, dolayısıyla Marx’ın teorisi çok da doğru değildir. Rus Devrimi’nin Marx’ın öngörmediği bir şekilde gerçekleşmiş olduğu çok doğrudur. Ancak Rus Devrimi, tek başına Marx’ı çökertebilecek potansiyele sahip bir olay değildir. Zira daha ayrıntılı okumalar yaptığımızda, Marx’ın, diyalektiğini geliştirirken Batı Avrupa gibi feodal...
1. Türk İnkılabı’nın amacı Türk İnkılabı diğer bütün ihtilaller ve inkılaplar gibi ihtiyaç ve zaruret durumundan, bir amaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu zaruretin müsebbibi olan Osmanlı Devleti fiilen ve siyasi olarak yaşamasına rağmen yaşadığı sorunlar yumağı gün geçtikçe büyümekte, “Hasta Adam” söylemi haklılık kazanmaktaydı. Uygarlık yarışında çoktan geri kalmış olan devlet, kendini devam ettirme gücünden de yoksundu. Ekonomik ve sosyal anlamda bir durağanlığın içindeydi. Mustafa Kemal bir ihtilalin ortaya çıkması için başlıca üç sebep gördüğünü daha sonraları şöyle söyleyecekti; Özgürlükten yoksunluk, ekonomik yapı ve yönetimsizlik.(1) Osmanlı devletinin son yıllarında ise bu sorunların hepsi görülüyordu. İşte Türk...
Atatürk TBMM’de “Büyük Nutuk”u Okurken Nutuk, hayatımızın herhangi bir yerinde bize temas etmiş, bazen okullarda okutulması çok elzem olarak aktarılan, bazen “başucu kitabı” olarak nitelendirilen bir metin. Peki Nutuk bize ne anlatır? Anlattıkları her zaman doğru mudur? Gerçekten baş ucu kitabımız olmalı mıdır? Türk Kurtuluş Savaşını ve daha sonrasını ilk ağızdan anlatan bu metin, erken Cumhuriyet Tarihi için en önemli kaynaklardan birisi olmasının yanı sıra dönem Cumhuriyeti ve sonrası için “Resmi Tarih” temelini oluşturur. Öyle ki 1931 yılında liseler için basılan Tarih kitabında neredeyse tek referans Nutuk’tur. Peki bu resmi tarihin bize anlattığı her şey kesin doğruluk içerir mi? Böyle bir beklenti içine girilmeli midir? Diğer...
 << BİZİ TAKİP EDİN

Forum istatistikleri

Konular
3,745
Mesajlar
4,400
Üyeler
400
Son Üye
tavuklupilav

Kaynak istatistikleri

Kategoriler
25
Kaynaklar
1,581
İndirilme
27,298
Disk kullanımı
972.4 GBGeri
Yukarı Alt
Community platform by XenForo® © 2010-2024 XenForo Ltd.1